easy-on+™

  • Potpuna zaštita od bakterija
  • Bezbojan premaz koji se može nanositi na različite podloge
  • Idealan je u bolnicama za borbu protiv bolničkih infekcija
  • Savršen za sve situacije gdje je higijena najvažnija
  • Namjenjen je bolnicama, ambulantama, laboratorijima, prehrambenoj industriji, industriji lijekova itd.
  • Trajnost preparata - 20 godina

Zidovi bez bakterija i gljivica do 20 godina


easy-on+™ je trajna zaštita od bakterija kao alternativa srebrnim ionima nano tehnologije. Idealan je u bolnicama kao ključno sredstvo u borbi protiv bolničkih infekcija.

easy-on+™ sadrži Akacid (plus) biocid za kojeg je dokazano da razara opnu stanice bakterija i time drastično smanjuje mogućnost bolničkih infekcija kao što su MRSA, E Coli, Salmonella, Listerija i ostalo.


Ispitivanja od strane biomedicinskog istraživačkog odjela na Sheffield Haltam University pokazala su da ploče premazane sa easy-on+™ i zaražene raznim patogenim organizmima, već su nakon 340 minuta sterilne.

Ovo svojstvo sa trajnom prirodom preparata easy-on+™ (20 godina) čine ga jednim od najučinkovitijih, najdugotrajnijih i najekonomičnijih premaza u borbi sa bolničkim infekcijama.

easy-on+™ antibakterijski premaz je savršen za sve situacije gdje je higijena najvažnija i gdje bakterije mogu uzrokovati veliku štetu, kao u bolnicama, operacionim salama, sobama, sanitarnim čvorovima, ambulantama, laboratorijima, proizvodnji i preradi hrane, hodnicima, hitnim odjelima itd.


Premaz je bezbojan i može se nanositi na golu ili obojenu podlogu, uključujući beton, ciglu, kamen žbuku, metal, plastiku, drvo i različite premaze.


easy-on+™ antibakterijski premaz namijenjen je bolnicama, ambulantama, laboratorijima, prehrambenoj industriji, industriji lijekova i svima gdje bakterije nisu dozvoljene. On smanjuje mogućnost zaraze i epidemije, omogućava sigurniji rad bez rizika, štedi znatna sredstva na dezinficijense i u održavanju čistoće, a nije zanemariv ekološki aspekt smanjenog utroška agresivnih i opasnih kemikalija i dezinfekcijskih sredstava u održavanju higijene prostora.


Od 2006 godine vršena su ispitivanja na AKACID Plus na Zavodu za internu medicinu I, Odjelu za zarazne bolesti i kemoterapiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Beču, koja su potvrdila antimikrobnu aktivnost u roku manjem od 6 sati.


easy-on+™ = zidovi bez bakterija i gljivica do 20 godina.Tehnički priručnik