Pru綼mo usluge za箃ite od emisije azbestnih vlakana, 鑙规enja i za箃ite od grafita, antibakterijske za箃ite, te odr綼vanja na objektima i povr筰nama koje smo o鑙stili.

Azbest


Vr筰mo usluge za箃ite od emisije azbestnih vlakana sa gra餰vinskog materijala prije odvoza na odlagali箃a, te za箃itu od emisije azbestnih vlakana sa azbestnih povr筰na na fasadama i krovovima. Ovo je jeftinija, br綼 i efikasna alternativa zamjeni krova ili fasade za idu鎖h 20 godina!

saznajte vi筫

萯规enje


Vr筰mo usluge 鑙规enja od grafita, habanja , atmosferilija i smoga, te mahovine. 萯stimo fasade ku鎍, unutarnje zidove 筴ola,vrti鎍, zdravstvenih ustanova, laboratorija, prehrambene industrije, hotelskih kuhinja, podzemnih gara綼, prometnih znakova, stakala, autobusa i tramvaja.

Odr綼vanje


Vr筰mo usluge odr綼vanja na objektima i povr筰nama koje smo o鑙stili.

Za箃ita


Vr筰mo za箃itu od grafita, habanja, smoga, gljivica i li筧jeva. Jednom za箃i鎒ne, povr筰ne se lako 鑙ste od novih one鑙规enja, grafita i habanja.

Za箃ita betona


Premazivanjem betona easy-on™ Serija 300 dvokomponentnim materijalom posti緀mo slabiju koroziju, slabiju eflorescenciju, manju 箃etu od mraza, bolje popunjavanje pukotina i pora, lak筫 鑙规enje i ljep筰 izgled.

saznajte vi筫

Antibakterijska za箃ita


Za箃i鎢jemo zidove od stvaranja kolonija bakterija u dje鑚im vrti鎖ma, bolnicama, laboratorijima, operacionim dvoranama, kuhinjama i prehrambenoj industriji.

saznajte vi筫